Pháp luật   Tin tức

Ngành Kiểm sát Tây Ninh triển khai công tác năm 2019 

Cập nhật ngày: 12/01/2019 - 19:11

BTNO - Ngày 11.1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai công tác kiểm sát năm 2019. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dựa- Phó Viện trưởng Viện KSND Tây Ninh trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2018 của đơn vị. Theo đó, năm 2018, Viện KSND hai cấp tỉnh Tây Ninh đã quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND Tối cao; chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu chỉ đạo.

Viện KSND hai cấp đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, như: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm vượt 5,39%; án Cơ quan điều tra giải quyết vượt 8,77%; án Viện Kiểm sát giải quyết đạt 100% (vượt 5%); tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100% (vượt 5%); án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ chiếm 0,82% (thấp hơn 4,18% so với chỉ tiêu của ngành). Trách nhiệm công tố được tăng cường; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên có nhiều tiến bộ, không có trường hợp đình chỉ do không phạm tội.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hơn 1.000 vụ sơ thẩm, 150 vụ phúc thẩm; kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận vượt 1,4%; phối hợp Tòa án tổ chức 92 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 4 phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm chung trong toàn tỉnh và 4 phiên tòa rút kinh nghiệm theo Cụm chung giữa Thẩm phán và Kiểm sát viên.

Chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án và khiếu tố được nâng lên. Kháng nghị phúc thẩm dân sự được chấp nhận vượt 5,7%; hành chính, kinh doanh thương mại đạt 100%, vượt 20%, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp. Công tác xây dựng ngành tiếp tục có nhiều đổi mới, góp phần bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Tây Ninh tích cực tham mưu hiệu quả cho các cấp ủy, chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, qua đó đưa nhiệm vụ chính trị của ngành ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các tập thể được tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2018.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Viện KSND Tây Ninh đã vinh dự được Viện trưởng Viện KSND Tối cao tặng Cờ thi đua cho tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2018; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua khối và nhiều danh hiệu khen thưởng khác.

Năm 2019, Viện KSND tỉnh Tây Ninh xác định 2 nhiệm vụ đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt là: thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; tăng cường biện pháp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, đảm bảo đạt 100% kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đều được chấp nhận.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2018 của ngành KSND Tây Ninh; đồng thời yêu cầu ngành Kiểm sát Tây Ninh cần thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, bao gồm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49- của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, làm tốt công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức cán bộ tinh gọn, tinh tường về chuyên môn nghiệp vụ; nêu cáo trách nhiệm người đứng đầu; ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; làm tốt công tác phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng và xây dựng Đảng, xây dựng ngành trong sạch vững mạnh.

Phương Tân