Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo:
Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định về thời hạn sử dụng đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.
Mọi người đừng để kẻ địch lợi dụng vào mục đích xấu kích động, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Ngày 21.3 khai mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khoá 12

Cập nhật ngày: 27/02/2011 - 11:37

Đại biểu phát biểu tại kỳ họp Quốc hội khoá 12.

Thủ tướng vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo báo, dự luật sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá 12, dự kiến khai mạc vào ngày 21.3.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ được phân công chuẩn bị và trình báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010, việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Lãnh đạo Chính phủ sẽ trình báo cáo này tại phiên khai mạc kỳ họp.

Bộ Tài chính được phân công chuẩn bị và trình báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2010, việc thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Bộ Công thương có trách nhiệm chuẩn bị trình báo cáo về việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước năm 2011.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chuẩn bị trình báo cáo về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010, về tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới năm 2010.

Bộ Tư pháp được phân công chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo các luật: Luật phòng, chống mua bán người, Luật thủ đô. Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Kiểm toán độc lập.

Dự kiến khai mạc vào ngày 21.3, kỳ họp thứ chín sẽ khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khoá 12 kéo dài 4 năm, bắt đầu từ 2007. So với các khoá trước, Quốc hội khoá 12 rút ngắn một năm để ngày 22.5 tới đồng thời tiến hành bầu cử Quốc hội khoá 13 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

(Theo VNE)