Nghiệm thu đề tài truyền thống cách mạng thị trấn Trảng Bàng giai đoạn 1945 – 1975 

Cập nhật ngày: 03/04/2017 - 13:57

BTNO - Ngày 30.3, Huyện uỷ Trảng Bàng tổ chức nghiệm thu đề tài truyền thống cách mạng Đảng bộ, quân - dân thị trấn Trảng Bàng giai đoạn 1945 - 1975.

Khu căn cứ lịch sử bia tưởng niệm Đội Biệt động thị trấn Trảng Bàng.

Suốt chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng chống kẻ thù xâm lược thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân thị trấn Trảng Bàng kiên cường chiến đấu, không hề chùng bước trước quân thù, không tiếc xương máu, công sức, của cải để bảo vệ, giữ gìn quê hương, làm rạng rỡ trang sử anh hùng cho địa phương. Nổi bật là phong trào cách mạng của Đội Biệt động Thị trấn.

Ra đời từ buổi đầu Đồng Khởi 1960, Đội Biệt động Thị trấn độc lập và phối hợp với trên đánh hơn 200 trận, diệt hàng trăm tên địch, phá huỷ nhiều kho tàng, phương tiện chiến tranh của địch, góp phần cùng lực lượng vũ trang toàn huyện giải phóng huyện nhà năm 1975.

Với những thành tích đạt được trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, ngày 29.1.1996, lực lượng vũ trang và nhân dân thị trấn Trảng Bàng được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng.

Việc xây dựng đề tài truyền thống cách mạng Đảng bộ, quân - dân thị trấn Trảng Bàng giai đoạn 1945 – 1975 nhằm ghi lại những chiến công, chiến tích của những người đã có công lao đóng góp và anh dũng chiến đấu, hy sinh cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời là tư liệu quý bán nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ thị trấn Trảng Bàng học tập, noi theo.

Tấn Trung