Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW:

Nhiều chuyển biến tích cực
* Nhìn lại hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Cập nhật ngày: 28/05/2018 - 05:45

BTN - Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ động tuyên truyền xây dựng nếp sống đẹp, tích cực, có văn hoá để góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, văn hoá trong cộng đồng, mà trước hết trong đảng viên với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Khen thưởng các tác giả đạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học và báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhiều cách làm mới hiệu quả

Một trong những điểm nổi bật của việc thực hiện Chỉ thị 05 là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo triển khai thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”. Hai sổ này được triển khai thực hiện từ đầu tháng 8.2017 trong toàn Ðảng bộ.

Theo đó, từng đảng viên tự đăng ký cam kết gắn với chức trách về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tự kiểm điểm kết quả thực hiện, những hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp thực hiện tốt hơn. Trên cơ sở đó, hằng tháng, cấp uỷ chi bộ nhận xét, đánh giá kết quả phấn đấu, tu dưỡng của đảng viên, đây cũng là một trong những nội dung, tiêu chí phân loại đảng viên theo quy định.

Qua một năm thực hiện, “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” đã dần đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực, được Trung ương ghi nhận.

Ðể việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tự phê bình và phê bình gắn với 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Việc sinh hoạt mẩu chuyện về Bác, chuyên đề, giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Qua kể chuyện có thảo luận, rút ra ý nghĩa, bài học, liên hệ tình hình thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhiều chi bộ đã chủ động sưu tầm tài liệu, những mẩu chuyện về Bác để làm phong phú buổi sinh hoạt, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn - hội viên. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên đi đầu, gương mẫu vì công việc chung, được nhân dân tín nhiệm.

Nhiều cấp uỷ Ðảng đã quan tâm hơn đến nhiệm vụ chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức, truyền thống cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên theo tinh thần Chỉ thị.

Ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Ðể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị đã tổ chức các hội thi kể chuyện về gương điển hình học tập và làm theo Bác, hội nghị toạ đàm về chủ đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo Bác, qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát hiện và biểu dương nhiều gương điển hình, tiêu biểu học tập và làm theo Bác, cũng như trong lao động, sản xuất.

Qua 2 năm, có 53 tác phẩm của 43 tác giả, đồng tác giả (được chọn trên 100 tác phẩm của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh), Ban sơ khảo tỉnh đã xét chọn 6 tác phẩm báo chí và 1 tác phẩm âm nhạc, gửi dự Giải thưởng cấp Trung ương. Ðồng thời xét chọn, đề nghị trao giải thưởng cấp tỉnh đợt 1 (2016-2018), giai đoạn 2016-2020 cho 15 tác phẩm.

Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, lãnh tụ của các phần tử phản động, thù địch được thực hiện thường xuyên. Hiện nay, hoạt động của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và phản bác trên mạng xã hội của tỉnh ngày càng có hiệu quả.

Qua đó, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương, hình ảnh quê hương Tây Ninh… góp phần tích cực vào định hướng tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp uỷ đã quan tâm công tác tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ bằng nhiều hình thức phong phú.

Sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05

Phát huy các mô hình có hiệu quả trước đó, các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát động, xây dựng được nhiều phong trào, mô hình mới sáng tạo để nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác.

Trong năm 2016-2017, có nhiều mô hình mới, cách làm hay được tỉnh ghi nhận, đánh giá cao như: hội thi kể chuyện gương điển hình học tập và làm theo Bác; hội nghị toạ đàm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; thuyết trình với chủ đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Gia đình tôi học tập và làm theo lời Bác”; “Phường, xã vì dân”; lắp đặt camera an ninh, “Ðội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính”…

Nhiều cá nhân, tập thể được các cấp uỷ cơ sở biểu dương thông qua sơ, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, ngành Giáo dục tỉnh triển khai đưa bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh vào hoạt động giảng dạy ở các bậc học gắn các hoạt động giáo dục ngoại khoá; hoạt động Ðoàn, Hội, Ðội trong trường học, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố đã lồng ghép nội dung chuyên đề toàn khoá và năm 2017 vào một số nội dung chương trình phù hợp để giảng dạy, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở, nhất là lồng ghép giới thiệu gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt của địa phương.

Công tác biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ Ðảng quan tâm, duy trì thực hiện thường xuyên. Qua đó, đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã biểu dương, khen thưởng trên 800 lượt tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Hướng đến nếp sống đẹp

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, như chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” kết hợp với việc đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ động tuyên truyền xây dựng nếp sống đẹp, tích cực, có văn hoá để góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, văn hoá trong cộng đồng, mà trước hết trong đảng viên với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Bên cạnh đó, sẽ siết chặt kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng văn hoá công sở, thái độ phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính, ứng xử với nhân dân.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, lễ hội, cưới, hỏi, tang tế, mua sắm, công trình, dự án, tránh phô trương không cần thiết.

Ðại Dương