Pháp luật   Bạn đọc

Nhùng nhằng một vụ “cấn nợ”

Cập nhật ngày: 07/06/2017 - 12:44

BTN - Cục THADS tỉnh cho rằng giải toả kê biên tài sản bà Nga, xử lý tài sản bà Khanh để chuyển sang thi hành cho bà Phương nhưng VKSND Thành phố đề nghị xử lý tài sản bà Khanh, nếu không đủ tiếp tục xử lý tài sản bà Nga.

Bà Huỳnh Mai Phương (ngụ khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) gửi đơn đến Báo Tây Ninh trình bày, theo Quyết định số 308/QĐ-THA ngày 22.7.2013, bà Phương là người được thi hành án số tiền 2.540.000.000đ và lãi suất chậm thi hành án.

Quá trình thi hành, bà Phương khiếu nại chấp hành viên chậm thi hành án. Sau đó, Chi cục THADS Thành phố ra quyết định kê biên nhà của bà Nguyễn Hương Nga (người phải thi hành án cho bà Phương), nhưng Chi cục THADS Thành phố lại ra văn bản trả lời không chấp nhận đơn khiếu nại của bà Phương.

Bà Phương tiếp tục khiếu nại, sau đó, Chi cục THADS Thành phố ra quyết định chấp nhận đơn khiếu nại và sẽ tổ chức thi hành cho bà Phương theo thoả thuận sau khi thu tiền của bà Nguyễn Thị Tố Khanh (người phải thi hành án cho bà Nga với số tiền trên 5 tỷ đồng trong một vụ thi hành án khác).

Hơn 3 năm sau, vào tháng 7.2016, Chi cục THADS Thành phố bán được tài sản của bà Tố Khanh. Tháng 9.2016, cơ quan thi hành án mới trả cho bà Phương 2 tỷ đồng. Vào cuối tháng 12.2016, lại có một bản án khác “xuất hiện” buộc bà Nga phải thi hành bản án này với số tiền trên 12 tỷ đồng.

Bà Phương cho rằng, Chi cục THADS Thành phố không tiến hành bán tài sản của bà Nga theo quy định để thi hành đầy đủ số tiền 2.540.000.000đ và lãi suất chậm thi hành án. Khi xuất hiện một bản án mới với số tiền trên 12 tỷ đồng, nếu cơ quan thi hành án bán được tài sản của bà Nga, và việc “thi hành án (được thực hiện) theo tỷ lệ”, thì bà Phương sẽ không được thi hành hết số tiền còn lại phải thi hành (theo Quyết định số 308/QĐ-THA ngày 22.7.2013).

Theo bà Phương, hành vi không thực hiện đúng quy định Luật THADS của chấp hành viên và một Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS Thành phố tham gia giải quyết khiếu nại đã làm ảnh hưởng quyền lợi của bà. Vì vậy, ngày 5.12.2016, bà Phương làm đơn tố cáo hành vi trái pháp luật các cá nhân trên nhưng Chi cục THADS Thành phố chậm giải quyết tố cáo của bà.

Về nội dung tố cáo của bà Phương, Chi cục THADS Thành phố có văn bản cho biết như sau, theo Quyết định số 308/QĐ-THA của Chi cục THADS Thị xã (nay là Chi cục THADS Thành phố), bà Nguyễn Hương Nga phải trả cho bà Phương số tiền 2.540.000.000đ và lãi suất chậm thi hành án.

Trước khi thụ lý việc thi hành án cho bà Phương, Chi cục THADS Thành phố đang thi hành một bản án buộc bà Nga phải trả cho ông Nguyễn Văn Tổng (Hoà Thành) số tiền 746.150.000đ. Ngày 15.3.2013, chấp hành viên kê biên căn nhà của bà Nga có diện tích 165,8m2.

Tuy nhiên, căn nhà này trước đó, bà Nga đã thế chấp ngân hàng vay số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, vào ngày 20.11.2012, bà Nga là người được thi hành một quyết định thi hành án khác, bà Nguyễn Thị Tố Khanh  trả cho bà Nga số tiền trên 5 tỷ đồng (bà Nga uỷ quyền cho ông Nguyễn Hồng Sơn thi hành án). Bà Nga và ông Sơn đều đề nghị được thi hành án bằng cách “thu tiền của bà Khanh” trả cho bà Phương.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Cục THADS tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật THADS, chấp hành viên Chi cục THADS Thành phố không định giá tài sản đã kê biên của bà Nga để bán mà tiến hành xử lý tài sản của bà Khanh.

Vì vậy, khi bà Phương khiếu nại, Chi cục THADS Thành phố đã ra quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại. Ngày 9.10.2013, VKSND Thành phố kiến nghị thu hồi quyết định giải quyết khiếu nại trên với lý do căn cứ giải quyết khiếu nại chưa đúng, đồng thời tên bà Nga ghi là Nguyễn Thị Hương Nga cũng không đúng (Nguyễn Hương Nga).

Ngày 6.11.2013, bà Nga, bà Phương và bà Huỳnh Tuyết Ánh (em bà Phương) lập văn bản cam kết về trách nhiệm trả nợ với nội dung, bà Tuyết Ánh được thay mặt bà Phương nhận 2,6 tỷ đồng từ bà Khanh trả cho bà Nga để khấu trừ vào số tiền 2.540.000.000đ (số tiền bà Nga phải thi hành án cho bà Phương-NV).

Văn bản được ký kết xem như bà Nga đã thi hành án xong cho bà Phương. Cùng ngày, bà Nga uỷ quyền cho bà Tuyết Ánh thực hiện việc thi hành án. Tuy nhiên, giấy uỷ quyền này không có giá trị, vì trước đó, bà Nga đã uỷ quyền cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Ngày 28.11.2013, ông Lại Vũ Hiếu Tùng- Phó Chi cục THADS Thành phố lập biên bản giải quyết việc bà Phương khiếu nại với nội dung: bà Phương rút đơn khiếu nại, với điều kiện cuối tháng 1.2014, phải có chứng thư thẩm định giá tài sản của bà Khanh. Nếu tài sản bà Khanh không đủ thi hành án thì bà Phương yêu cầu thẩm định tài sản bà Nga để thi hành án.

Do đó, Chi cục THADS ra quyết định thu hồi quyết định giải quyết khiếu nại trước đây, đồng thời ban hành quyết định giải quyết mới với nội dung thực hiện theo biên bản giải quyết thi hành án ngày 28.11.2013.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 1.2014, vẫn chưa có kết quả thẩm định giá tài sản của bà Nga. Trong khi đó, bà Nga khiếu nại không đồng ý việc định giá nhà đất của bà vì là nhà ở duy nhất, yêu cầu khi thu tiền của bà Khanh chuyển sang thực hiện nghĩa vụ mà bà Nga phải thi hành cho bà Phương.

Thời điểm này, Cục THADS tỉnh cho rằng giải toả kê biên tài sản bà Nga, xử lý tài sản bà Khanh để chuyển sang thi hành cho bà Phương nhưng VKSND Thành phố đề nghị xử lý tài sản bà Khanh, nếu không đủ tiếp tục xử lý tài sản bà Nga. Trong thời gian chờ thẩm định giá tài sản bà Khanh, bà Nga trả tiền cho bà Phương nhiều lần với số tiền khoảng 265 triệu đồng.

Ngày 13.10.2014, chấp hành viên nhận được chứng thư thẩm định giá tài sản bà Khanh, sau đó phát mãi tài sản, trả tiền cho ngân hàng và chuyển sang chi trả cho bà Nga trên 5 tỷ đồng. Sau khi thu tiền phí thi hành án, số tiền còn lại là trên 4,8 tỷ đồng, chấp hành viên tiến hành chia theo tỷ lệ cho 4 bản án, trong đó bà Phương nhận trên 2 tỷ đồng (căn cứ Điều 47 Luật THADS).

Từ quá trình tổ chức thi hành án như nêu trên, Chi cục THADS Thành phố cho rằng, đơn tố cáo của bà Phương thực chất nội dung là khiếu nại thi hành án nên Chi cục THADS Thành phố giải quyết theo trình tự khiếu nại của Luật THADS. Ngày 18.5.2017, Chi cục THADS Thành phố ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại với nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại của bà Phương.

Chi cục THADS Thành phố cũng cho biết, hiện nay chấp hành viên đang tiếp tục xử lý tài sản khác của bà Khanh để thi hành án cho bà Nga. Mặt khác, chấp hành viên cũng đang xử lý phát mãi tài sản của bà Nga, khi có kết quả, sẽ tiếp tục chi trả cho bà Phương theo quy định.

ĐỨC TIẾN