Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp 

Cập nhật ngày: 05/06/2017 - 11:09

Qua bàn tay của nghệ sĩ pha chế đồ uống, các tách cà phê này chứa đựng những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp
Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp
Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp
Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp
Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp
Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp
Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp
Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp
Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp
Những tách cà phê không ai nỡ uống ngay vì quá đẹp
 

Theo Vietnam+