Năm 2019:

Phấn đấu thành lập 2 tổ chức hội thành viên Việt Nam - Lào và Việt Nam - Cuba của tỉnh 

Cập nhật ngày: 12/02/2019 - 13:03

BTN - Trong năm 2019, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tích cực vận động thành lập hai hội thành viên của Liên hiệp, đó là Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động nhưng trong năm 2018 Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh (Liên hiệp) đã đạt được những kết quả nhất định. Liên hiệp đã phối hợp Hội Bảo trợ người nghèo của tỉnh vận động các tổ chức từ thiện như Hội thánh Tin lành Đất Hứa - thành phố Hồ Chí Minh, Hội thánh Vineyard - Hoa Kỳ sang Campuchia trao tặng 150 xe lăn cho người khuyết tật tại hai tỉnh Tbong Khmum và Kampong Cham; phối hợp với Sở Ngoại vụ, Hội Từ thiện Tường Nguyên (quận 4 - thành phố Hồ Chí Minh) khám, chữa bệnh miễn phí và trao tặng hơn 2.000 phần quà cho trên 1.000 bệnh nhân nghèo thuộc hai tỉnh Kampong Cham và Tbong Khmum...

Liên hiệp cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị vận động tài trợ và thực hiện tốt các dự án tài trợ của các tổ chức PCP nước ngoài. Tính đến cuối năm 2018, Tây Ninh có 15 tổ chức PCP nước ngoài triển khai dự án trong các lĩnh vực : giáo dục, y tế và an sinh xã hội với giá trị cam kết tài trợ gần 3,5 triệu USD. Ngoài ra, Liên hiệp còn phối hợp vận động trên 30 tổ chức, cá nhân khác đến Tây Ninh thực hiện các dự án ngắn hạn tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị; khảo sát thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu về phát triển nông nghiệp tỉnh nhà.

Năm qua, Liên hiệp đã củng cố và tổ chức thành công Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia của tỉnh vào tháng 8.2018; phối hợp với MTTQVN tỉnh thành lập và tổ chức thành công Đại hội Hội Thân nhân kiều bào của tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023. Hiện nay, Liên hiệp đang phối hợp với các huyện, thành phố củng cố hoạt động các chi hội cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị cho biết, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh được thành lập muộn so với các tỉnh, thành cả nước và còn rất nhiều khó khăn trong hoạt động. Sau khi Đại hội tháng 3.2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã bắt tay ngay vào việc củng cố các tổ chức hội thành viên và đề ra kế hoạch hoạt động của Liên hiệp cho cả nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong năm 2019, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tích cực vận động thành lập hai hội thành viên của Liên hiệp, đó là Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba của tỉnh. Đây là hai trong số các quốc gia có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng. 

V.H.M