Kinh tế   Kinh tế

Cục Thuế Tây Ninh:

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2018 

Cập nhật ngày: 17/01/2018 - 23:29

BTNO - Năm 2017, ngành Thuế Tây Ninh tập trung tuyên truyền các chính sách pháp luật về thuế nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh đối với nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, kết quả thu ngân sách nội địa năm 2017 là 6.170 tỷ đồng, so với dự toán HĐND, UBND tỉnh giao đạt 103,7%, trong đó số thu tính cân đối là 6.132 tỷ đồng, so với dự toán pháp lệnh đạt 103,9%, so với dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao đạt 97,6%, giảm 0,28% so cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Phong - Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác thu, nộp thuế.

Đối với kết quả ước thu theo khu vực, sắc thuế so với dự toán thu ngân sách nhà nước, có 9/17 khoản thu, sắc thuế vượt dự toán, còn lại 8 khoản thu không hoàn thành dự toán; thu theo đơn vị thực hiện so với HĐND, UBND tỉnh giao có 10/12 đơn vị hoàn thành dự toán.

Trong năm, ngành Thuế ban hành quyết định kiểm tra và xử lý 685 doanh nghiệp, tổng số thuế truy thu và phạt qua kiểm tra là 24,3 tỷ đồng, thực hiện nộp ngân sách nhà nước 18,4 tỷ đồng, đạt 76% so với số phải nộp.

Để đạt được kết quả trên, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử.

Đồng thời, Cục Thuế đã làm tốt công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế, cũng như triển khai công tác người nộp thuế kê khai hồ sơ khai thuế qua mạng, qua đó đã giảm thiểu việc đi lại của người nộp thuế, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phấn đấu về số truy thu, số thuế thu hồi sau thanh tra, kiểm tra năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Phong- Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh cho biết, năm 2018 Cục Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế và phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2018 là 6.307 tỷ đồng.

Cục thuế cũng sẽ rà soát, triển khai giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu cho các Chi cục Thuế các huyện, thành phố và các phòng có giao số thu phù hợp với thực tế, bảo đảm thu ngân sách tăng tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư.

Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển vững chắc, lâu dài.

Tại buổi lễ tổng kết hoạt động công tác năm 2017, Cục Thuế Tây Ninh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách, cũng như thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2017.

Thanh Nhi