“Làm khó” vì chuyện một mảnh đất có hai “sổ đỏ”

Sự việc càng căng thẳng hơn khi bà Châu phát hiện tất cả vườn cao su khoảng 3 năm tuổi trên mảnh đất 5.930m2 của bà đã bị người mua đất chặt sạch.