Kiên quyết xử lý việc “mẹ” Thơ “rút” bệnh

Ông Huỳnh Ngọc Bảnh, Trưởng phòng Y tế huyện Dương Minh Châu cho biết thêm: “Qua phối hợp kiểm tra cùng với chính quyền địa phương, xác định Thơ có để đông người tụ tập tại nhà, hoạt động chữa bệnh không phép theo hình thức mê tín. Phòng Y tế huyện đang xem xét mức xử phạt theo hành vi này để tham mưu cấp trên giải quyết”.