Bộ CHQS sơ kết công tác phối hợp hoạt động tuyên truyền với Báo, Đài

Chiều 18.4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2018 giữa Bộ CHQS với Báo Tây Ninh, Đài PT-TH Tây Ninh.