Đắp mộ giả để... bao chiếm đất nghĩa địa

Một giáo viên tên T.V.B có cha là liệt sĩ (tên T.V.T) hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa quy tập được hài cốt, nay bỗng dưng tổ chức khởi công xây mộ thật hoành tráng, trong đó có cả ngôi mộ giả để bao chiếm cả khoảnh đất rộng mà không báo với chính quyền địa phương.