Nhiều cơ sở vi phạm quy định kinh doanh

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 1 (Gò Dầu-Bến Cầu) tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh, qua đó đã phát hiện một số cơ sở vi phạm.