Cần giữ giấy xác nhận CMND khi đổi căn cước công dân

Hiện nay, Tây Ninh đang thực hiện cấp căn cước công dân thay chứng minh nhân dân, với mục tiêu đến năm 2020 hoàn tất cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.