Lính “sao vuông” mùa dân vận

Theo anh Lê Thanh Liêm- Đại đội trưởng Đại đội Dân quân cơ động huyện Châu Thành, thời gian làm công tác dân vận ngắn, nên cả đội phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra để chuyển sang nội dung khác.