44 năm làm tổ trưởng tổ dân cư tự quản

Ðến ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình, huyện Châu Thành hỏi ông Nguyễn Văn Ngần, ai cũng biết, vì ông Ngần là người làm tổ trưởng tổ dân cư tự quản suốt 44 năm qua, kể từ sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước.