Toạ đàm chiến sĩ với pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội

Vừa qua, Trường Quân sự Tây Ninh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ nhà trường với chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”.