Vẻ vang 17 chữ vàng

Trong suốt chặng đường tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975), lịch sử Sư đoàn 5 được cô đọng thành 16 chữ vàng truyền thống “Ðoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng Mỹ - nguỵ” (ngày nay là “đánh thắng mọi kẻ thù”, thành 17 chữ vàng).