Đại uý Nguyễn Ngọc Khánh: Cán bộ chỉ huy gương mẫu, trách nhiệm

Tiểu đoàn 14, Trung đoàn Bộ binh 174 là đơn vị chủ lực đứng chân trên địa bàn huyện Tân Châu. Nhiều năm liền, tiểu đoàn đạt danh hiệu “Ðơn vị huấn luyện giỏi”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thành tích đó có sự đóng góp tích cực của Ðại uý, Phó Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ngọc Khánh.