Gò Dầu: Hội nghị rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 22.5, Ban Chỉ đạo 24 huyện Gò Dầu chọn xã Phước Trạch làm điểm về tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã.