Bến Cầu: Tổng kết công tác Công an năm 2018

Công an huyện Bến Cầu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019.