Chuyện “Samaki” trên một vùng biên

Chỉ khi thấy mọi người yên tâm, Ðại uý Seck Van Na mới bật bia bắt đầu buổi tiệc "Samaki" (đoàn kết). Trưa hôm ấy, dù thấm mệt, nhưng tôi vẫn cố gắng “đoàn kết” với những người bạn mới quen ở xứ sở Chùa Tháp, cứ như thân thiết từ lâu lắm rồi!