Ai quản lý khu vực “hồ Ba Bể”- Ma Thiên Lãnh ?

Hiện dư luận đang cần biết là khu đất tại “hồ Ba Bể” do ai quản lý? Công trình xây dựng xung quanh hồ này diễn ra thời gian qua có được các ngành chức năng liên quan xử lý chưa, và trách nhiệm thuộc về ai?