TP.Tây Ninh: Sơ kết cuộc vận động 50

Mới đây, Ban CHQS thành phố Tây Ninh tổ chức sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015 – 2019.