Sao không “giao tiền” cho người được thi hành án ?

Vừa qua, Báo Tây Ninh nhận được đơn của 3 hộ dân đồng khiếu nại về việc Chi cục THADS huyện Châu Thành (Chi cục THADS) chậm chi tiền thi hành án, ảnh hưởng quyền lợi của họ hơn 1 năm qua. Ðiều khá lạ lùng, trong vụ việc trên, kể cả người phải thi hành án cũng lên tiếng “than phiền”, không hiểu vì sao tiền thi hành án đã nộp cho Chi cục rất lâu nhưng cơ quan này vẫn chưa giao cho người được thi hành án?