Nhiều vấn đề bức xúc của người dân được phản ánh kịp thời

Điểm lại một vài vấn đề thuộc lĩnh vực công tác Bạn đọc trong năm Đinh Dậu 2017 cho thấy, Báo Tây Ninh luôn nỗ lực phản ánh những vấn đề bức xúc của người dân, của dư luận, để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cơ quan, ban, ngành kịp thời giải quyết khiếu nại người dân, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ khi xảy ra sai phạm.