Sẽ sửa chữa khi được cấp vốn

Qua khảo sát thực tế, các đơn vị chuyên môn nhận thấy phương pháp sửa chữa như đã đề ra trước đây chưa hiệu quả, cần phải bổ sung hạng mục cống thoát nước hai bên đường để tránh ngập úng cục bộ, hạn chế việc hư hỏng mặt đường nên việc triển khai thi công chậm hơn so với dự kiến ban đầu.