Muôn vàn khó khăn

Tạm giữ phương tiện là một trong những biện pháp ngăn chăn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực giao thông đường bộ, qua đó, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc.