Cần một giải pháp tối ưu, đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi công dân

Bà Trần Thị Đỉnh tranh chấp đất với ông Đặng Minh Hai từ năm 1987. Đến năm 2010, UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận phần đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của vợ chồng bà Đỉnh. Quyết định đã có hiệu lực thi hành, nhưng gần 7 năm qua, UBND thành phố Tây Ninh vẫn còn loay hoay trong việc tổ chức thực hiện, khiến bà Đỉnh nóng ruột, khiếu nại.