Một vụ thi hành án có dấu hiệu trái quy định pháp luật

Ðược biết, theo quy định, khi bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan Thi hành án phải tiến hành thi hành án theo quy định, trừ trường hợp bản án có kháng nghị của cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu tạm dừng thi hành án. Ðiều 47 Luật THADS quy định “…trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Ðiều này”.