Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phản hồi bài báo: “Nỗi lo ngập úng cánh đồng bưng Dôi Da”

Sau khi kiểm tra và làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan, Sở NN&PTNT đề nghị ông Ðỗ Văn Khía nạo vét mương thoát nước với chiều dài khoảng 100m, bổ sung ống cống qua đường 2D60 tại vị trí đường đất đỏ cắt qua mương...