Ngành chức năng vào cuộc

Mới đây, đoàn kiểm tra với các thành phần đại diện các ngành chức năng của tỉnh và huyện Tân Biên đã đến vườn cây cao su của ông Nguyễn Văn Tấn và hầm mỏ của Doanh nghiệp Kim Nhung kiểm tra thực tế, theo phản ánh của ông Tấn về tình trạng cây cao su bị chết, và kiểm tra sự chấp hành theo quy định về khai thác khoáng sản của Doanh nghiệp Kim Nhung.