Cần một giải pháp xử lý căn cơ

Khó khăn hiện nay là theo quy định, lực lượng Thanh tra giao thông phải ra hiệu lệnh “dừng phương tiện đang lưu thông” để kiểm tra xử lý. Vì thế, khi tài xế nhận được thông báo của “cò canh đường” liền cho xe dừng lại bên lề đường, tắt máy, đóng cửa xe và bỏ đi, thế là Thanh tra giao thông không cách chi có thể xử lý.