Giao người dân thu gom, nhưng phải bảo đảm môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Nhu kết luận, thống nhất cho các hộ dân thu gom rác thử nghiệm trong thời gian 1 tháng. Sau đó, sẽ đánh giá lại, nếu hoạt động đạt yêu cầu sẽ tiến hành đấu thầu hoạt động thu gom, vận chuyển rác.