“Rối” về mặt pháp lý

Toà án nhân dân TP Tây Ninh phải tuyên bố huỷ bỏ giấy chứng tử của anh Mỹ, trên cơ sở đó, mới huỷ bỏ giấy chứng tử hiện nay của anh Mỹ. Nhưng xem ra, hai phiên toà này không thể diễn ra được vì hiện tại anh Mỹ còn sống sờ sờ trước mặt, nên không thể tuyên bố anh đã chết(?!).