Không bồi thường cho các hộ lấn chiếm đất giao thông là đúng quy định pháp luật

Phần đất trong lộ giới đường Lý Thường Kiệt, UBND huyện Hoà Thành xác định là đất giao thông được phê duyệt quy hoạch và cắm mốc lộ giới. Các hộ dân chỉ được UBND huyện cấp giấy CNQSDĐ “phần ngoài lộ giới”...