Cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Dù công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng nhưng thực tế, gặp không ít khó khăn. Có người không muốn tiếp xúc với chính quyền địa phương, không tự nguyện đến trạm y tế đăng ký cai nghiện.