Cần hạ tải những xe chở mía quá tải, quá khổ

Khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, các xe chở “núi mía” quá tải, quá khổ dù có dừng lại, đứng yên thì cũng phải buộc họ hạ tải để bảo đảm an toàn cho những người cùng tham gia giao thông.