Gia súc thả rong, trách nhiệm của ai ?

Việc thả rong trâu, bò gây tai nạn giao thông đã có quy định cụ thể tại Điều 10, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Thế nhưng, vấn đề ở đây là “ai là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chẳng ai nhận vật nuôi của mình”.