Thông tin phản hồi của ông Đặng Thanh Tùng về Công ty Việt Dương

Báo Tây Ninh đã có bài viết “Chuyện ông Phó Giám đốc bị thôi việc” phản ánh vụ việc liên quan đến Công TNHH MTV Việt Dương do ông Đặng Thanh Tùng làm giám đốc.