Nguy hiểm chực chờ

Thời gian qua, tình trạng người dân làm cầu tạm bắt qua kênh mương thuỷ lợi diễn ra khá phổ biến, mặc cho nguy hiểm rình rập…