Kháng cáo vì bị buộc phải đền bù tiền sử dụng đất cho lối đi chung

“Trường hợp nếu nguyên đơn phải đền bù tiền sử dụng đất cho cả tuyến đường như bản án sơ thẩm đã tuyên, thì về lý, con đường phải thuộc về tài sản riêng của bên phía chi tiền đền bù, theo đó cũng có quyền rào chắn và sử dụng riêng. Lưu ý, thực tế, hộ ông Nhiều và ông Sử cũng chỉ có con đường này để vào khu đất của gia đình” - bà Lắm nói.