Tiêu huỷ hàng hoá vi phạm

Ngày 12.12, Đội Quản lý thị trường số 5 huyện Tân Châu thuộc Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh phối hợp ngành chức năng tiến hành tiêu huỷ một số loại hàng hóa vi phạm bị tịch thu trong thời gian qua.