TP.Tây Ninh: Triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ

Vừa qua, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tây Ninh tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018.