Tổ chức hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi

Từ ngày 23- 26.5, tại Sư đoàn 5, Quân khu 7 tổ chức hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi lần thứ 5 năm 2018.