Học viện Chính trị khảo sát chất lượng cán bộ ra trường tại Sư đoàn  5

Vừa qua, đoàn cán bộ Học viện Chính trị do Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng- Chính ủy Học viện làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, nắm tình hình học viên thực tập, chất lượng cán bộ ra trường từ năm 2014 đến nay tại Sư đoàn 5.