Tân Hà: Sơ kết một năm chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội

Hôm 15.11, tại UBND xã Tân Hà (huyện Tân Châu) đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã năm 2018.