Sự thật gói thuốc “tiên” phòng ngừa tai biến vĩnh viễn sau một lần sử dụng

Bằng một công thức chung trôi nổi trên mạng, nhiều cá nhân lẫn cơ sở… bốc thuốc và quảng cáo phòng ngừa tai biến vĩnh viễn chỉ sau một lần sử dụng. Nhiều người đã dính “quả lừa” vì tin theo những lời quảng cáo có cánh này.