Biên phòng Tây Ninh: Khởi công xây dựng đường tuần tra biên giới ở Tân Châu

Ngày 19.10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh khởi công xây đường ra cột mốc, quốc giới thuộc 4 đồn biên phòng Tống Lê Chân, Suối Lam, Kà Tum, Tân Hà nằm trên địa bàn huyện Tân Châu.