Đủ chiêu trò lách luật để trốn thuế

Để né được tiền thuế, không ít trường hợp người mua và người bán thỏa thuận với nhau việc ghi giá trong hợp đồng công chứng thấp hơn giá mua bán thực tế…