Phường 1 tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ

Đây là đơn vị được tổ chức làm điểm diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các phường, xã khác trên địa bàn Thành phố Tây Ninh.