Hoà Thành: Cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá

Ngày 18.6, Chi cục Thi hành án Dân sự Hoà Thành phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện và chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế bàn giao nhà và quyền sử dụng đất cho người mua được tài sản bán đấu giá.