Tạo điều kiện cho gần 1.400 hộ vay vốn

Trong 2 ngày 13 và 14.7, Hội Cựu chiến binh thành phố Tây Ninh long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Có 146 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.200 hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn Thành phố tham dự đại hội.