Khi thầy là chiến sĩ, học viên là chỉ huy

Ðó là câu chuyện về binh nhất Trần Hoàng Thái, quê xã Thái Bình, huyện Châu Thành, là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 5, đồng thời là thành viên tổ nội dung Câu lạc bộ Tiếng Anh Sư đoàn 5.