Khối CSND Công an Tây Ninh tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Khối thi đua Cảnh sát nhân dân (CSND) Công an tỉnh vừa tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018.