Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân xã Suối Dây

Vừa qua, tại quán cà phê Quê Hương (xã Suối Dây, huyện Tân Châu), Sở Tư pháp Tây Ninh phối hợp với Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn xã.