Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị xé rách có chấm dứt hôn nhân ?

Hỏi: Vợ chồng đăng ký kết hôn và được UBND xã cấp giấy chứng nhận. Sau đó, do mâu thuẫn với chồng, muốn chấm dứt quan hệ hôn nhân nên người vợ xé giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Trường hợp này quan hệ hôn nhân có chấm dứt không?