Cho mượn xe chở hàng lậu có bị tịch thu sung công quỹ ?

Hỏi : Tôi có cho người em mượn chiếc xe du lịch nói là để đi chơi, nhưng thực tế là sử dụng chở hàng lậu. Xin hỏi xe tôi có bị Nhà nước tịch thu không ?