Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 08/12/2009 - 05:56

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp hơn 37 triệu lượt người vào viếng Bác.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý nội dung Đề án "Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng trong giai đoạn mới".

Thủ tướng Chính phủ giao Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn chỉnh đề án và trình Bộ Chính trị. Việc xây dựng Đề án sẽ tạo cơ sở pháp lý để Ban Quản lý Lăng thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

40 năm qua, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được gìn giữ trong trạng thái tốt nhất, các nét đặc trưng của Người lúc sinh thời được giữ gìn nguyên vẹn. Kiến trúc công trình Lăng được tu sửa, tôn tạo hàng năm để không bị xuống cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ thăm viếng và các sinh hoạt chính trị, văn hoá diễn ra trong khu vực lăng và Quảng trường Ba Đình.

Để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công như ngày nay, bên cạnh sự giúp đỡ, hướng dẫn trực