Hoà Thành:

Phát triển đảng viên đạt 100% chỉ tiêu 

Cập nhật ngày: 14/03/2018 - 13:52

BTN - Trong năm 2017, Huyện uỷ Hoà Thành đã kết nạp được 134 đảng viên- đạt 100% chỉ tiêu, nâng tổng số toàn Ðảng bộ lên 3.079 đảng viên- chiếm 2% so với dân số.

Ông Phạm Văn Búp- Bí thư Đảng uỷ xã Hiệp Tân trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới .

Nhìn chung, những đảng viên mới kết nạp đều bảo đảm tiêu chuẩn, có phẩm chất chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, có ý chí phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Song song đó, Huyện uỷ Hoà Thành còn chuyển sinh hoạt Ðảng cho 13 đồng chí, cho ra khỏi Ðảng 3 trường hợp, xoá tên 1 trường hợp; phối hợp Trường Chính trị tỉnh khai giảng 1 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện với 69 học viên; cử 10 người học cao cấp lý luận chính trị, 29 người học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 7 người tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3.

                                                                                          VÕ LIÊM