Phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

Cập nhật ngày: 14/09/2018 - 14:53

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn số 2189 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ảnh minh hoạ         

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tốt Đại hội, đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Thái Thành