Sắc xanh tình nguyện

Những màu áo xanh tình nguyện từ khắp mọi miền đất nước đã và đang hào hứng mang sức trẻ của mình thực hiện phương châm “Đi để rèn luyện, đi để trưởng thành” trên những làng quê nơi vùng biên giới Tây Nam.