Về thăm vùng đất “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Hôm nay (6.5), tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh (28.6.1909-28.6.2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10.10.1949-10.10.2019), 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7.5.1954-7.5.2019).