Ra đường sợ nhất công nông…

Thời gian gần đây, trên đường Xuyên Á, đoạn từ huyện Trảng Bàng đến Gò Dầu có nhiều xe công nông tham gia giao thông.