Đức bắt giữ 11 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố

Cảnh sát đang điều tra 10 trong số 11 đối tượng nêu trên về tội danh cung cấp tài chính cho khủng bố và âm mưu phạm pháp.