Thâm hụt ngân sách Mỹ dự báo tăng tới 1.000 tỷ USD vào năm 2020

Mức thâm hụt ngân sách 1.000 tỷ USD vào năm 2020 sẽ được coi là “vũ khí” mới của đảng Dân chủ Mỹ trước những nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump.