Timor-Leste mong gia nhập ASEAN

Gần đây, nhiều tờ báo ở Đông Nam Á như The Straits Times (Singapore), The Star (Malaysia) và Bangkok Post (Thái Lan) đã đăng các bài về việc ủng hộ Timor-Leste gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).