SOM 3 thảo luận nhiều nội dung quan trọng về thương mại và đầu tư

Ngày 19.8, Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM3) và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ hai với 12 hoạt động của các Nhóm công tác, Tiểu ban, Uỷ ban của APEC.