Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến các nhà lãnh đạo Bê-la-rút

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút từ ngày 26 đến 28-6.