Thủ tướng: Việt Nam -Châu Âu đang đứng trước những vận hội to lớn

Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao hoạt động đầu tư, kinh doanh của cộng đồng với hơn 2.000 doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.