Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam

Đại sứ quán Mỹ cho hay, hôm nay, Đại sứ Ted Osius chính thức bàn giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark 45 foot (tương đương 14m) cho Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.