Tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhiều nước

Trong hai ngày 20 và 21/3, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở Sổ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.