Cuba để quốc tang hai ngày tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trong thời gian cử hành quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, mọi hoạt động vui chơi, giải trí công cộng ở Cuba đều bị hủy.