5 vũ khí Triều Tiên có thể khởi động Thế chiến III

Ngoài vũ khí hạt nhân, Triều Tiên còn có thể sử dụng 5 loại vũ khí sau cho Chiến tranh thế giới III, trang tin Nationalinterest của Mỹ vừa cập nhật.