Mang dê núi về tôn làm vua ở Ireland

Một con dê vừa được tôn làm vua tại một thị trấn nhỏ ở Tây Nam Ireland, Metro đưa tin.