Đường tắt đưa con nhà giàu Trung Quốc vào đại học Mỹ

Chọn du học là quyết định "không thể quay đầu" nên phụ huynh Trung Quốc sẵn sàng tìm lối tắt để đảm bảo con cái được vào trường danh tiếng.