Ứng viên tổng thống Mỹ chê Apple đạo đức giả

Bernie Sanders đã công khai chỉ trích kế hoạch bỏ 2,5 tỷ USD để giải quyết vấn đề thiếu nhà ở tại California của Apple.