Tượng Quan Vũ cao 30 m gây tranh cãi ở Indonesia

Indonesia kêu gọi quan chức vững vàng trước áp lực của cộng đồng Hồi giáo muốn phá bỏ tượng Quan Vũ mới xây dựng.