Cook 5 lần thuyết phục Trump không đánh thuế sản phẩm Apple

Bữa tối ngày 16/8 là lần gần nhất Tim Cook gặp Tổng thống Donald Trump để bàn về sự ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến Apple.