Quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ 5G

Ngày 1-12, Hàn Quốc đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G).