Cuộc chiến chống rác thải của cô bé 12 tuổi

Bỏ học để đi nhặt rác trên con kênh ô nhiễm, Lilly coi nhiệm vụ của mình là thay đổi thói quen sử dụng túi nilon của người dân.