Quy định về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong điều tra, truy tố, xét xử 

Cập nhật ngày: 14/03/2018 - 18:45

BTN - Cụ thể, trong giai đoạn điều tra, kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh được sử dụng để phục vụ công tác điều tra trong trường hợp bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội thay đổi lời khai so với lời khai đã khai trước đó.