Ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự” 

Cập nhật ngày: 19/03/2017 - 22:19

BTNO - Điện lực Tân Châu vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự”.

Ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự”

Ban điều hành mô hình ra mắt tại buổi lễ.

Ban điều hành mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự” gồm có 7 thành viên, do ông Trần Thanh Tâm- Phó Giám đốc Điện lực Tân Châu làm Trưởng ban.

Ban điều hành mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chấp hành pháp luật, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công tác giữ gìn tài sản của đơn vị, xây dựng Điện lực Tân Châu an toàn về an ninh trật tự; hướng dẫn cán bộ, công nhân viên cách nhận biết, phát hiện những biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật của tội phạm, tệ nạn xã hội, những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, kịp thời đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng PV28 Công an tỉnh và lãnh đạo Điện lực Tây Ninh mong muốn, sau khi thành lập, mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự” hoạt động đi vào chiều sâu, có hiệu quả, các thành viên của mô hình nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công Điều