Xã hội   Giáo dục

Rút ngắn thời gian tập sự đối với giáo viên

Cập nhật ngày: 07/06/2019 - 06:56

BTN - Theo quy định mới, kể từ ngày 29.6.2019, chế độ tập sự đối với giáo viên được thực hiện theo Nghị định 161 năm 2018 của Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới, kể từ ngày 29.6.2019, chế độ tập sự đối với giáo viên được thực hiện theo Nghị định 161 năm 2018 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định 161 của Chính phủ, Bộ GD-ĐT quy định, thời gian tập sự 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học (giáo viên trường trung học phổ thông trở lên), ngoại trừ chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 9 tháng.

Trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng là giáo viên tại các trường trung học cơ sở và tương đương là 9 tháng (trước đây thời gian tập sự từ 9 - 12 tháng).

Đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp là giáo viên tiểu học, mầm non và tương đương thời gian tập sự 6 tháng (trước đây thời gian tập sự 9 tháng).

Cũng theo Nghị định 161 của Chính phủ, thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định hiện hành, trong thời gian tập sự, viên chức (không phân biệt ngành nghề) chỉ được hưởng 75% lương.

Đ.V.T