Pháp luật   Tin tức

Siết chặt quản lý flycam 

Cập nhật ngày: 11/01/2018 - 20:20

BTN - UBND tỉnh vừa ra Chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý việc sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, đặc biệt trong dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

Flycam.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và tuyên truyền Nghị định 36/2008/NÐ-CP ngày 28.3.2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, Nghị định số 79/2011/NÐ-CP ngày 5.9.2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2008/NÐ-CP; Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12.2.2017 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc quyền và người dân ở địa phương mình.

UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự, công an và UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra chặt chẽ trên địa bàn, khi phát hiện các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ không được cấp phép bay, thì ra lệnh đình chỉ bay, báo cáo cấp trên, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ðồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ làm hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép bay theo Ðiều 9 Nghị định số 36/2008/NÐ-CP ngày 28.3.2008 của Chính phủ.

Ð.A

Từ khóa
Flycamsởbanngành