Trảng Bàng:

Sơ kết công tác xây dựng Đảng, đoàn thể khối doanh nghiệp ngoài nhà nước 

Cập nhật ngày: 12/10/2017 - 09:05

BTNO - Đảng bộ huyện Trảng Bàng hiện có 2 tổ chức Đảng ngoài khu vực nhà nước với 21 đảng viên.

Lãnh đạo huyện Trảng Bàng trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Hôm 11.10, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể khối các doanh nghiệp ngoài nhà nước huyện Trảng Bàng tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 21.4.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X).

Theo Ban chỉ đạo huyện Trảng Bàng, đến hết năm 2016, Đảng bộ huyện có 2 tổ chức Đảng ngoài khu vực nhà nước với 17 đảng viên, trong đó Chi bộ Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Miền Đông có 14 đảng viên và Chi bộ Công ty TNHH Trần Hà có 3 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2017 đã phát triển thêm 4 đảng viên mới.

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng được đẩy mạnh thực hiện, đem lại kết quả khả quan.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Tiễn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới cần tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người sử dụng lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc hình thành tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đoàn thể hiện có để tạo sức lan tỏa trong các doanh nghiệp.

Dịp này, UBND huyện Trảng Bàng tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích.

Việt Khánh