Xã hội   Giáo dục

Ngành Giáo dục Tây Ninh:

Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2017-2018

Cập nhật ngày: 28/02/2018 - 08:46

BTNO - Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo” và “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học’, Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua “dạy tốt- học tốt” tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn ngành.

Toàn ngành hiện có gần 2.200 công đoàn viên. Công đoàn đã phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Công đoàn cũng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học đạt chuẩn 100% và trên chuẩn.

Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động nhằm nâng cao ý thức năng động, sáng tạo phục vụ việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao lòng tự trọng nghề nghiệp, không vi phạm đạo đức Nhà giáo. Năm 2017 toàn ngành có 24 đề tài tham gia kỳ thi sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh, kết quả có 16 đề tài đạt giải.

Ngoài ra, Công đoàn ngành cũng kịp thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ngô Mẫn

Từ khóa
Ngô Mẫn