Thành uỷ Tây Ninh:

Sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 

Cập nhật ngày: 28/09/2017 - 10:06

BTNO - Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.Tây Ninh vừa tổ chức sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017.

Phó Bí thư Thành uỷ Thành Từ Dũ phát biểu tại hội nghị.

Điểm nổi bật nhất trong 9 tháng qua là Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ và cơ sở đã chủ động tham mưu, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Hiện nay, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ đã thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu theo chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Qua đó đã kiến nghị, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với những đảng viên có khuyết điểm vi phạm, góp phần cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm xảy ra.

Cụ thể, cấp uỷ các cấp đã thực hiện kiểm tra đối với 64 tổ chức đảng và 7 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng, kết quả nhắc nhở 22 tổ chức và 4 đảng viên có thiếu sót; giám sát trực tiếp, gián tiếp hàng trăm lượt đối với tổ chức Đảng, chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm; 6 tổ chức và 6 đảng viên được giám sát chuyên đề, phát hiện có thiếu sót đã được cảnh báo, nhắc nhở.

Uỷ ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 20 tổ chức, 5 đảng viên, đã nhắc nhở 17 tổ chức, 4 đảng viên có thiếu sót. Công tác giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và xã, phường cũng được chú trọng.

Qua kiểm tra có 4 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 2, cảnh cáo 2 đảng viên do vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Riêng công tác kiểm tra 10 đảng viên và 2 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm 6 đảng viên, 2 tổ chức có thiếu sót, khuyết điểm, 4 đảng viên có khuyết điểm vi phạm phải thi hành kỷ luật. 

Xuân Vũ