Sư đoàn BB5 tổ chức hội thi Phòng Hồ Chí Minh năm 2017 

Cập nhật ngày: 21/07/2017 - 09:51

BTNO - Mới đây, Sư đoàn BB5 đã tổ chức hội thi Phòng Hồ Chí Minh năm 2017, với sự tham dự của 16 tiểu đoàn (tương ứng với 16 phòng Hồ Chí Minh) thuộc sư đoàn.

Hội thi tập trung vào ba nội dung chính: trang trí khánh tiết, các bảng ảnh, bản đồ, thứ tự bố trí tủ sách, báo và trang bị, vật tư; hoạt động của các tổ, nhóm; nhận thức chung về Phòng Hồ Chí Minh.

Kỷ vật bằng tăm tre trưng bày tại Phòng Hồ Chí Minh.

Được biết, Phòng Hồ Chí Minh trong Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng ở cấp tiểu đoàn hoặc tương đương. Đây là nơi giáo dục chính trị, sinh hoạt văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ thông qua các hoạt động như thông tin cổ động; giáo dục truyền thống; đọc, giới thiệu sách báo, làm báo nội bộ, tập san, báo tường; văn nghệ quần chúng và xây dựng nếp sống văn minh, vui chơi giải trí lành mạnh.

Xuân Thu