CA KHÚC.BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI.NGUYỄN PHI HÙNG.BIÊN GIỚI KHÚC TÌNH CA