Tân Biên: Triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

Cập nhật ngày: 06/03/2019 - 08:20

BTNO - Chiều 5.3, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số về nhà ở huyện Tân Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các thành viên Ban chỉ đạo huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Lộc- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở của huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định.

Kết quả điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Cuộc tổng điều tra tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bao gồm các nhóm thông tin về dân số, thông tin về cá nhân, mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo; tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc và biết viết; tình trạng hôn nhân, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; thông tin về nhà ở của hộ, bao gồm tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà ở, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, năm đưa vào sử dụng.

Đức Thịnh