Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản. 

Cập nhật ngày: 21/04/2019 - 13:47

BTNO - UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng chủ trương thực hiện mới các dự án chăn nuôi gia công heo, gà; đào ao nuôi trồng thủy sản; hạ cấp mặt bằng để sản xuất nông nghiệp.

Những năm vừa qua, kinh tế Tây Ninh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ với nhiều dự án đầu tư về phát triển nông nghiệp, chăn nuôi và các dự án khai thác khoáng sản… Các dự án này góp phần tăng thu nguồn ngân sách nhà nước, giải quyết được việc làm cho một bộ phận người dân địa phương.

Khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng- Ảnh minh họa

Tuy nhiên, với quá trình phát triển kinh tế đó, các dự án đầu tư về chăn nuôi và dự án khai thác khoáng sản còn một số tồn tại bất cập khó quản lý, một số dự án lợi dụng việc không kiểm soát chặt chẽ nội dung chủ trương đầu tư khi thực hiện mở rộng dự án ngoài phạm vi được cấp phép; không thực hiện đúng nội dung dự án mà chỉ khai thác đất từ dự án bán ra ngoài, dẫn đến vượt độ sâu được duyệt, để lại nhiều ao hồ không được sử dụng.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý khai thác khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố liên quan thực hiện một số nội dung:

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại nhu cầu sử dụng các loại khoáng sản (cát, sét, đất san lấp…) của tỉnh trong thời gian đến năm 2020, 2025; đối chiếu với các chỉ tiêu về quy hoạch đã được phê duyệt để xây dựng kế hoạch khai thác hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch; rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định (nếu có). Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng các giải pháp để cải tạo các mỏ khoáng sản phân bố manh mún, nhỏ lẻ thành khu vực khai thác tập trung nhằm bảo đảm an toàn, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sau khai thác theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh về ban hành điều kiện, tiêu chí thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường, nhất là đối với khai thác cát, đất… bảo đảm chặt chẽ về khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản theo quy hoạch mới. 

Phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 205 ngày 11.1.2019 về tạm dừng cấp chủ trương đầu tư mới các dự án chăn nuôi gia công heo, gà; đào ao nuôi trồng thủy sản, hạ cấp mặt bằng để cải tạo đất nông nghiệp; đồng thời kiểm tra đánh giá hoạt động tận dụng đất dôi dư từ các dự án này.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, địa phương và người dân nơi khai thác khoáng sản, bảo đảm an toàn trong khai thác, tuân thủ các biện pháp bảo vệ và cải tạo phục hồi môi trường; kiến nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp tái phạm, không khắc phục những vi phạm theo quy định.

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản, môi trường... nhất là các biểu hiện về “lợi ích nhóm”, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với tổ chức, cá nhân để trục lợi, tiêu cực tham nhũng từ hoạt động khoáng sản; kiến nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các huyện, thành phố chủ động và tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để triển khai quyết liệt các giải pháp có liên quan trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Cập nhật kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt để điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực có quy hoạch khoáng sản theo quy định. Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì Chủ tịch UBND cấp huyện nơi đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Trong khi chờ các ngành chức năng đánh giá thực trạng quản lý nhà nước trong mốt số lĩnh vực có liên quan nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng chủ trương thực hiện mới các dự án chăn nuôi gia công heo, gà; đào ao nuôi trồng thủy sản; hạ cấp mặt bằng để sản xuất nông nghiệp.

Chủ trương thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng; kế hoạch bảo vệ môi trường; báo cáo kinh tế kỹ thuật; phương án cải tạo phục hồi môi trường (cát, đất san lấp, đất sét gạch ngói), trừ những trường hợp đang thực hiện đến các thủ tục phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác khoáng sản của dự án và trường hợp thực hiện các công trình cấp bách phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh.

Thời gian tạm dừng đến ngày 30.6.2019. Sau khi có báo cáo đánh giá, đề xuất của các sở, ngành, UBND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến đối với nội dung này.

Trúc Ly