LĐLĐ Tây Ninh:

Tập huấn công tác chính sách pháp luật năm 2017 

Cập nhật ngày: 14/11/2017 - 18:29

BTNO - Sáng 14.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chính sách pháp luật năm 2017 cho cán bộ chuyên trách công đoàn cấp tỉnh, các huyện/thành phố, công đoàn ngành và tương đương.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu dự tập huấn được các báo cáo viên đến từ Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các nội dung: Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp (theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/0/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập); Công đoàn chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, doanh nghiệp (theo Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân); hướng dẫn chấm điểm thỏa ước lao động tập thể; phong trào thi đua “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Qua đợt tập huấn giúp cán bộ công đoàn các cấp nắm vững quy định về công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và các nội dung có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của công chức, viên chức, người lao động.

Quốc Tiến