Tập huấn nghiệp vụ quản lý công tác thi hành pháp luật 

Cập nhật ngày: 21/05/2019 - 18:50

BTNO - Trong hai ngày 20- 21.5, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2019.

Ông Phạm Quốc Thắng – đại diện Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp triển khai nội dung các chuyên đề.

Dự tập huấn gồm đại diện các sở, ban, ngành, TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Cấp huyện có đại diện lãnh đạo huyện, Phòng Tư pháp, Công an và mỗi xã có 3 cán bộ gồm lãnh đạo xã, công chức tư pháp hộ tịch, công an.

Trong ngày 20.5, hội nghị triển khai 4 chuyên đề gồm: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra chuyên ngành, nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; hướng dẫn cách ghi mẫu Biên bản vi phạm hành chính và mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 21.5, hội nghị tiếp tục triển khai 4 chuyên đề: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp; cách thức khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành; triển khai Thông tư 16 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật và chuyên đề Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Thông tư 09/2017 của Bộ Tư pháp (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 19/2015/TT-BTP).

Các nội dung do Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Bộ Tư pháp triển khai.

N.D